Coaching
GRUPOWY
i ZESPOŁOWY

Coaching zespołowy to wspieranie zespołów w osiąganiu ponadprzeciętnych rezultatów poprzez poprawę wzajemnego funkcjonowania całego zespołu zarówno w obszarze zadań jak i relacji.

Zastanawiasz się jak podnieść lub
utrzymać konkurencyjność twojego biznesu?
Chcesz pracować w zgranym zespole,
osiągać zamierzone cele i skutecznie podnosić wyniki pracy?
Zależy ci na rozwoju i uwolnieniu potencjału członków grupy,
a może potrzebujesz wsparcia w pokonaniu trudności jakie pojawiły się w zespole?

Wspieramy menedżerów, pracowników, zespoły i ich liderów, tworząc przestrzeń dla twórczej pracy warsztatowej w obszarach świadomości posiadanego potencjału, poszukiwania rozwiązań dla napotykanych trudności,  możliwości kreowania rzeczywistości, rozwoju kompetencji niezbędnych do realizacji zadań i wyzwań stawianych przez biznes, szefów, klientów, siebie samych…

Pracując metodą coachingu grupowego i zespołowego proponujemy wachlarz narzędzi dostosowanych do wyzwań Klientów. Pracujemy z ludźmi, którzy chcą z wielu indywidualności zbudować wzajemnie uzupełniający się zespół. Diagnozujemy  dysfunkcje  w pracy zespołowej aby następnie określić sposoby i działania do wdrożenia, których efektem będą relacje oparte na zaufaniu, skuteczna współpraca, wzajemne wsparcie i dzielenie się wiedzą, osiąganie celów indywidualnych, zespołowych, biznesowych.

Co zyskacie, ty jako szef, twój zespół, twoja firma, korzystając z naszej wiedzy eksperckiej i doświadczenia coachingowego?
 • Świadome ukierunkowanie swoich mocnych stron 
  na efektywność  pracy

 • Zmotywowany zespół, zbudowany na zaufaniu,
  nastawiony na wspólne działanie

 • Zaangażowanie w pracę i poczucie odpowiedzialności
  za podejmowane działania

 • Zgrane zespoły, stanowiące trwałą wartość organizacji,
  będące mocnym elementem przewagi konkurencyjnej w biznesie

Masz pytania?

Chcesz skorzystać z coachingu? Umów się z Nami…

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI