FRIS® Style Myślenia i Działania dla Zespołów

Zespół to różnorodność Stylów Myślenia. Dla wielu organizacji wyzwaniem jest dobra komunikacja
pomiędzy członkami zespołu i wysoka efektywność wspólnych działań.
FRIS w prosty i szybki sposób określa potencjał zespołu,
rekomenduje aktywności zawodowe oraz udziela wskazówek, jak lepiej się porozumiewać.

FRIS jest odpowiedzią na współczesne wyzwania w obszarze budowania efektywnych zespołów projektowych w kontekście szybko zmieniającej się rzeczywistości i złożoności biznesu.

Proces FRIS®

Rozpoznaj potencjał zespołu za pomocą narzędzia innego niż wszystkie. Proces FRIS to oryginalna koncepcja, która pomaga budować zespół uwzględniając zarówno efektywność działań, jak i satysfakcję z wykonywanej pracy. Grupa przechodzi od pomysłu do wdrożenia bez przygotowań? A może stale porusza się utartymi ścieżkami?

Na mapie Procesu FRIS można takie zjawiska zaobserwować i przewidzieć jeszcze przed rozpoczęciem wspólnej pracy

Raport zespołowy FRIS

Raport zespołowy FRIS opisuje dla każdej osoby jej sposób myślenia, działania oraz postawę, którą najchętniej przyjmuje w zespole. Opatrzony jest również komentarzem, który opisuje dynamikę grupy, model komunikacji i współpracy oraz zawiera wskazówki pomagające podnosić efektywność zespołu.

Opracowano na podstawie metodologii FRIS® (www.fris.pl).

Masz pytania?

Chcesz poznać styl myślenia i działania Twojego zespołu? Umów się z Nami…

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI