KREATYWNOŚĆ
twórcze rozwiązywanie problemów w pracy zespołu.

„Twórcze myślenie to przełamywanie utartych schematów,
by spojrzeć na sprawy z różnych punktów widzenia.

Edward de Bono

Warsztat Kreatywności

Kreatywność to nie tylko twórcze i nieszablonowe myślenie, ale także kompetencja, którą można rozwijać.

Jeżeli zależy Ci aby uczestnicy wynieśli z warsztatu nie tylko pozytywne emocje, satysfakcję i energię do działania, ale mogli także aktywnie rozwinąć i doskonalić umiejętności w zakresie kreatywnego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów, nasz program uwzględnia wszystkie te elementy.

Każde szkolenie przygotowujemy w oparciu o indywidualne potrzeby Klienta. Warsztaty tworzymy w oparciu o kreatywne i interaktywne metody pracy zapewniając integrację uczestników, budowanie zgranych zespołów, efektywną komunikację nastawioną na współpracę oraz nowe wyzwania i pozytywne emocje.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają swój naturalny styl myślenia i działania oraz rolę jaką pełnią w zespole.

Korzyści z warsztatu

Trening Kreatywności to doskonała przestrzeń do owocnego rozwoju poprzez:

  • odkrywanie naturalnych predyspozycji i twórczego potencjału,
  • poznanie mocnych stron i obszarów do rozwoju
  • wykształcenie kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów,
  • poprawę komunikacji nastawionej na współpracę w zespole
  • poznanie praktycznych technik i narzędzi do przełamywania utartych schematów myślenia
  • zwiększenie efektywności osobistej w kreowaniu i rozwiązywaniu trudnych sytuacji zawodowych

Masz pytania?

Chcesz popracować nad kreatywniością? Umów się z Nami…

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI